המשפט כתרבות: לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה מנחם מאוטנר

המשפט כתרבות : לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה מנחם מאוטנר במאמר זה ברצוני לדון בגישה רווחת למשפט , זו הרואה את המשפט כמערכת של כללים . כנגד גישה זו , ברצוני להציע גישה חלופה , הרואה את המשפט כמערכת תרבותית . לצורך הדיון אבחין בין שני תחומים עיקריים שהמשפט פועל בהם . התחום האחד הוא התחום "הפנימי" של המשפט . תחום זה מתייחס לפעילותם של שופטים ועורכי דין במסגרת התכנים של המשפט . התחום האחר הוא התחום "החיצוני" למשפט . תחום זה מתייחס לדרך בה התכנים הנקבעים בגדרו של המשפט פועלים בחייהם של בני אדם שאינם משפטנים . אטען כי התרבות היא מערכת של תכנים נושאי משמעות , דהיינו , מערכת של תכנים באשר למעמדם של בני האדם בעולם ובחברה . בהמשך לטיעון זה אטען כי יהא זה מאיר עיניים לחשוב על המשפט באמצעות המושג תרבות ובאמצעות תובנות הלקוחות מחקר התרבות . טיעוני יתמקד בשני רכיבים מרכזיים של המשפט של המדינה : המשפט הנוצר ומופעל בבתי המשפט ; והמשפט הנוצר על-ידי בתי מחוקקים או מכוחם של חוקים . ביחס לכל אחד משני הרכיבים האלה של משפט המדינה אטען שני טיעונים עיקריים . הטיעון הראשון יהיה שניתן להגיע לתוכנות מאירות עיניים ע...  אל הספר
רמות