תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים שער ראשון : אריאל רוזן צבי : בין האישי לכללי . 1 9 ישי רוזן צבי : חכמת אדם תאיר פניו . 2 11 אהרן ברק : חוקה , דת ומדינה . 3 19 איסי רוזן צבי , ישי רוזן צבי : "בין קודש לחול" - משנתו של אריאל רוזן צבי 29 , 4 רשימת הפרסומים של אריאל רוזן צבי 61 שער שני : מבוא . 5 65 מנחם מאוטנר , אבי שגיא , רונן שמיר : הרהורים על רב תרבותיות בישראל 67 ... שער שלישי : רב תרבותיות - עיונים תיאורטיים . 6 77 יעל תמיר : שני מושגים של רב תרבותיות . 7 79 אבישי מרגלית , משה הלברטל : ליברליזם והזכות לתרבות 93 . 8 דהה ברונר ויואב פלד : על אוטונומיה , יכולות ודמוקרטיה : ביקורת הרב תרבותיות הליברלית . 9 107 דני סטטמן : פגיעה ברגשות דתיים . 10 133 יוסף ויילר : להיות אזרח אירופי - ארוס וציוויליזציה 189 שער רביעי : יהדות ודמוקרטיה בישראל . 11 211 רות גביזון : מדינה יהודית ודמוקרטית : אתגרים וסיכונים . 12 213 מנחם לורברבוים : דת ומדינה בישראל ומסורת האמנה החברתית . 13 2 79 צבי זוהר : אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה - עיון במאמרו של הרב עזיאל " בהגדרת פסולי עדות" . 14 301 חיים גנז : לאומיות והגירה . 15 341 מנחם אלון : "אלה הן אמרות אגב ... בטעות יסודן ומן הראוי לסטות מהן : " ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב . 16 361 פנינה להב : זהות אישית וזהות קולקטיבית , מודרניות ויהודיות בפרשת שליט 409 שער חמישי : הגות יהודית . 17 441 תמר רוס ויהודה גלמן : השלכות הפמיניזם על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית . 18 443 יעקב בלידשטיין : מעמד האיסלם בהלכה המיימונית . 19 465 אבי שגיא : עונשו של עמלק : דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית . 20 477 נעם זהר : מדרש ההלכה ותיקון חוקתי : ניתוח השוואתי 511

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר