תוכן העניינים

עמוד:8

. 21 אביעזר רביצקי : האם פיתחה המחשבה ההלכתית מושג של " מלחמה אסורה 523 ? " שער שישי : המשפט והתרבות . 22 543 מנחם מאוטנר : המשפט כתרבות : לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה . 23 545 רונן שמיר : לקס מוריאנדי : על מותו של משפט ישראלי . 24 589 אסף לחובסקי : משפט עברי ואידיאולוגיה ציונית בארץ ישראל המנדטורית 633 .... שער שביעי : המצב הישראלי . 25 661 יונתן שפירא : הפוליטיקאים החילוניים ומעמדה של הדת במדינת ישראל . 26 663 אשר כהן , ברוך זיסר : בין הסכמיות שבירה לשבירת ההסכמיות : תמורות ביחסי דת ומדינה - בין קונםוציונליזם להכרעה . 27 675 מאג'ד אלחאג : ' חינוך לרב תרבותיות בישראל לאור תהליך השלום . 28 703 פנחס שיפמן : שפה אחת ודברים אחדים . 29 715 חיים חזן : זמנו של מקום : מבט אנתרופולוגי על חלקת הקבר של רבץ 731 המשתתפים 755

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר