זמנו של מקום: מבט אנתרופולוגי על חלקת הקבר של רבין חיים חזן

זמנו של מקום : מבט אנתרופולוגי על חלקת הקבר של רבין חיים חזן ( Barley , 1997 , 115 ) as their owners were when alive . " "The bodies of the great are as dangerously political א . קבורת רבץ כמושא לעיון אנתרופולוג * מכל אשליות השוויון בין בני אדם המעצבות את האתוס הדמוקרטי הליברלי , הכוזבת ביותר היא כנראה זו המעמידה את עובדת המוות הביולוגי כמוחלטת ושווה לכל נפש . זוהי נחמה מדומה לא רק משום שבתרבויות רבות אין המוות הפיסי נתפס כסוף שאין ממנו חזרה או שאין אחריו חיים , ( 1991 ; Barley , 1997 Bloch & Parry , 1983 ; Metcalf & Huntington , ) אלא גם משום שהסימבוליקה הממיינת בני אדם בחייהם מתחזקת ומתעצמת עם מותם . החלל החברתי שהמת מותיר אחריו עלול להקיף כמה מעגלים אנושיים , להשפיע על יציבותם של קשרים ולהעמיד במבחן מחויבויות וזכויות . במקרים ידועים הוא אף יכול לזעזע רשתות חברתיות ולקעקע זהויות ותפקידים ממוסדים . ככל שהזהות בין המת לבין מקומו החברתי גדולה יותר וככל שהיו השניים תלויים וקשורים זה בזה , כן יגדל אי הסדר בכוח שיחולל המוות . עבודת האבל , אם כן , מעבר להיבטיה וגילוייה הרגשיים , היא ניסיון ...  אל הספר
רמות