ליברליזם והזכות לתרבות אבישי מרגלית, משה הלברטל

ליברליזם והזכות לתרבות אביש י מרגלית , משה הלברטל העמדת הבעיה ליצורי אנוש יש זכות לתרבות - לא לתרבות כלשהי , אלא לתרבותם הם . לזכות זו יש השלכות מרחיקות לכת לגבי התפיסה הליברלית של המדינה . מעצם מהותה , התרבות נזקקת לקבוצה . מכאן שהזכות לתרבות עשויה להיות כרוכה בהענקת מעמד מיוחד לקבוצות שאינו עולה בקנה אחד עם מעמדו של הפרט במדינה ליברלית . ייתכן אף שהזכות לתרבות תחול על קבוצה שהנורמות שלה אינן מתיישבות עם תפיסת הפרט בחברה ליברלית , כגון במקרה שהקבוצה מכירה רק בנישואים מוסדרים , ולא בנישואים הבאים כתוצאה מבחירה חופשית של בני הזוג . ההגנה על תרבויות על סמך הזכות האנושית לתרבות עשויה למצוא את ביטויה בהתחייבות לתמוך בתרבויות שאינן מכבדות את זכויות הפרט כנהוג בחברה ליברלית . וזה אינו הקושי היחיד . קיימת גם הבעיה שניתן לנצל את הזכות לתרבות לשם הגנה על תרבויות הדוחות את "הדת האזרחית , " את ה"אתוס , " ה"נרטיב" או ה"מטה נרטיב , " או כל כינוי אחר שתבחרו כדי לציין בו את הערכים והסמלים המשותפים לאזרחי המדינה שהתרבויות החריגות הללו פועלות במסגרתה . ערכים וסמלים אלה נועדו לשמש מוקד להזדהותם של כלל ה...  אל הספר
רמות