משפט עברי ואידיאולוגיה ציונית בארץ־ישראל המנדטורית אסף לחובסקי

משפט עברי ואידיאולוגיה ציונית בארץ ישואל המנדטורית אסף לחובסקי א . מבוא ב . תולדות התנועה להחייאת המשפט העברי ג . המשפט העברי כשיטת משפט ציונית ד . סיכום א . מבוא אחד התחומים הפחות ידועים של הפעילות התרבותית הציונית בראשית המאה העשרים היה הניסיון ליצור מערכת משפטית לאומית חילונית בארץ ישראל המנדטורית . ההיסטוריה של התנועה להחייאת המשפט העברי שפעלה באירופה ובארץ-ישראל בעשורים הראשונים של המאה לא זכתה כמעט להתייחסות בספרות העוסקת בהיסטוריה של הציונות ושל ארץ-ישראל , ובאותם מקרים בהם אכן היתה התייחסות לתנועה , התמקד הדיון בהיבטים או בשלבים מסוימים של ההיסטוריה שלה , ולא נעשה ניסיון לבחון באופן מקיף את רעיונותיהם של חברי התנועה ואת היחס של רעיונות אלה להקשר האידיאולוגי 1 בו נוצרו . תודה למיכאל היימן , רונית כהן , גלעד ליבנה , משה לנדוי ויורם מיורק על עזרתם בשלב המחקר , ולורדית גרוס על העזרה בהכנת המאמר לדפוס . אורלי ארז לחובסקי , מורטון הורביץ , אלימלך וסטרייך , צבי זוהר , פנינה להב , משה ליסק , אבן מוגלן , יורם שחר ורונן שמיר העירו לטיוטות קודמות . תודה גם למכון צגלה למשפט השוואתי , לקרן ...  אל הספר
רמות