אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה עיון במאמרו של הרב עזיאל "בהגדרת פסולי עדות" צבי זוהר

אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה עיון במאמרו של הרב עזיאל "בהגדרת פסול י עדות " צבי זוהר חלק ראשון פתח דבר בכתביו של אריאל רוזן צבי ז"ל על אודות הפסיקה ההלכתית במאה העשרים , ובפרט על אודות פסיקתם וגישותיהם של בתי הדין הרבניים במדינת ישראל , משתקף כאבו , כאדם בעל מחויבות דתית עמוקה , לנוכח הפערים שניבעו בין ההלכה לבין המציאות הישראלית בת זמננו . בעוד רבנים ופוליטיקאים רבים תולים את קולר המצב בסטייתם הפושעת ( או קלת הדעת ) של הישראלים מן היהדות , הכיר פרופסור רוזן צבי בכך שהדברים מורכבים הרבה יותר ; כשם שישראלים רבים התרחקו מן היהדות , כך גם גברו בקרב הרבנים והפוסקים ההתכחשות וההתגברות לצורכיהם של הישראלים , לרגישויותיהם ולרצונותיהם . זאת ועוד ; חלק מן הערכים והעקרונות שבשמם מתעמתים ה"ישראלים" עם הרבנים - כגון החשיבות שבחיזוק מעמדה של האשה במשפחה והחשיבות שבעקרון השוויון - אינם מנוגדים מהותית לערכי התורה . לפיכך , הגנת הרבנים על המצב ההלכתי הקיים כנגד ביקורתם של ה"ישראלים" אינה הכרחית כשלעצמה * . מחויבות אמיתית להלכה אינה זהה בהכרח לשמירה על מצב נתון של הפסיקה ההלכתית . רוזן צבי מרבה לבסס את ת...  אל הספר
רמות