שני מושגים של רב־תרבותיות יעל תמיר

שנ י מושגים של רב תרבותיות יעל תמיר המציאות הפוליטית עברה במהלך העשורים האחרונים שינויים מהירים עד כדי כך , שקשה לזכור כי לא מזמן הכריז פוקויאמה שההיסטוריה הגיעה אל קיצה . הדמוקרטיה הליברלית , טען , הוכרזה כצד המנצח , היא הצליחה לדחוק את כל יריביה אל מחוץ לזירה . כל העימותים העתידיים לא יהיו אלא וריאציה על תימה אחת - התימה הליברלית . כיום ברור שהחגיגות היו מוקדמות מדי . גם אם הערכים והפוליטיקה הליברליים זכו בהצלחה ניכרת בעשורים האחרונים , נצחונם לא היה מוחלט . הוגים ליברליים נאלצו להודות שגם בלב מעוזי הליברליזם קיימות תרבויות לא ליברליות , שיש להגיע עימן להידברות . הכרה זו התחדדה עם היחלשות המודל של מדינת הלאום וצמיחתו של מודל פוליטי חדש , זה של המדינה הרב תרבותית . בעוד שלמדינת הלאום היה רצון וצורך להפגין אחידות תרבותית ורעיונית , המדינה הרב לאומית , מעצם הגדרתה , היא רבגונית . האידיאולוגיה הרב תרבותית , טוען רז , מחייבת שהקהילה הפוליטית תכיר במעמדן השווה של כל התרבויות החיוניות והיציבות הפעילות בגבולות המסגרת המדינית . ( Raz , 1994 , 69 ) בעוד חלק מהתרבויות הללו אכן שותפות לעולם הערכ...  אל הספר
רמות