"אלה הן אמרות אגב... בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן" ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב מנחם אלון

" אלה הן אמרות אגב ... בטעות יסודן , ומן הראו י לסטות מהן" ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב מנחם אלון אקדמות מילין א . תוכן פסק הדין בפרשת בבלי ב . פסיקתם של בית הדין הרבני ושל השופט ברק ג . פסיקת בית הדין הרבני בפרשת בבלי ד . דרכי הפסיקה במשפט העברי . 1 דין אמת לאמיתו . 2 השלום ודרכי שלום . 3 השלום בעקרונות מורשת ישראל שבחוק יסודות המשפט , תש"ם . 4 1980— חזקת שיתוף נכסים במשפט העברי — הרהורי ביקורת על פסיקת בית הדין הרבני ה . פסיקת השופט ברק בחלק השני של פסק דינו בפרשת בבל » ו . ביקורת על פסיקתו האמורה של השופט ברק בפרשת בבלי . 1 פסיקה נוגדת את כל הפסיקה הקיימת ; "אמרת אגב ? " . 2 פרשת ( ילהינ » . 3 גופה של פסיקה או אמרת אגב ! . 4 הדיון בפרשת ו » לוז'נ » ביחס שבין המשפט העברי והמשפט הכללי . 5 פרשת בעהם ז . כיצד ועל סמך מה משנים פסיקה הקיימת מימים ימימה ושלא היתה מעולם שנויה במחלוקת ! . 1 פרשת גורפינקל ואחרות — "לא פחות ולא יותר" . 2 סטייה מתקדימי בית המשפט העליון ח . פרשת עאס » — טרום בבל * ט . הסיוט בדבר "פיצול קניין / ' "פיצול חיוב" ו"פיצול בעלות" - סיוט שוא וחסר משמעות מעשית...  אל הספר
רמות