"בין קודש לחול" - משנתו של אריאל רוזן־צבי איסי רוזן־צבי ישי רוזן־צבי

" בין קודש לחול" - משנתו של אריאל רוזן צבי איסירוזן צבי ישירוזן צבי 1 מבוא לפני שנים מספר נערך בירושלים כנס בנושא דת ומדינה שהשתתפו בו אנשי דת ואקדמיה . במסגרת הדיונים טען בלהט אחד המתדיינים , שהינו רב אורתודוקסי בעל השקפות ליברליות , שיש למצוא פתרונות הלכתיים מתקדמים לבעיית העגונות . פילוסוף המושג "ליברליזם" כפי שהוא רווח בשיח הציבורי הינו "מושג בעל שוליים מטושטשים" במובן הוויטגנשטיאני . וויטגנשטיין טוען כי למושגים אין משמעות מהותנית וקבועה מעבר לשימוש שנעשה בהם , ומשמעותם ניתנת להם על-ידי פרקטיקות חברתיות הכוללות אימון ומבוססות על הרגלים והסדרים . אך היעדר הגדרה ברורה אינו חסר לנו בשימושנו היומיומי במושגים : "אני משתמש במושגים בשם פלוני ללא משמעות קבועה , אך האם יש לומר כי אני משתמש במילה שאת משמעותה אינני יודע ולפיכך דיבורי חסר שחר " ? ( ל' וויטגנשטיין חקירות פילוסופיות ( ירושלים , תשנ"ה ) ( . 72 יתרה מזאת , המונח "ליברליזם , " כמו גם מונחים אחרים , טעון במשמעויות המוקנות לו בשיח הספציפי במסגרתו נעשה בו שימוש . כדברי ד"ר רונן שמיר : "אני גורס שלמושגים כמו : ' ערכי היהדות , ' 'דמוקרט...  אל הספר
רמות