עונשו של עמלק: דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית אבי שגיא

עונשו של עמלק : דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המוסריות במסורת היהודית אבי שגיא א . מבוא מהו מעמדו של המוסר במסורת היהודית ? האם היא מכירה בקיומו של תחום מוסרי עצמאי , או שמא מניחה היא את תיאוריית התלות , לפיה המוסריות תלויה בדת ? ניתן לתקוף שאלה זו באופן ישיר , דהיינו , לבחון את הביטויים המפורשים של המסורת 2 היהודית בשאלה וו . אך ניתן גם לבחון שאלה וו בצורה עקיפה יותר , דהיינו , לבחון את דרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם קונפליקטים שבין המוסריות לבין הוראות התורה וההלכה . קונפליקטים אלה מהווים מקרה מבחן למעמדה של המוסריות , שהרי המאמין המצדד הן באוטונומיה המוסרית והן בתוקף של צו האל חייב למצוא דרך ליישב בין המוסריות לבין צו האל כאופן שלא תיפגע המוסריות . לעומת זאת , המצדד בתיאוריית התלות של המוסר בדת חייב לדחות על הסף את קיומו של קונפליקט בין דת למוסר ; שהרי , מאחר שהמוסריות נקבעת על ידי הדת עצמה , אין משמעות לאפשרות הניגוד , המניחה קיומו של תחום מוסרי אוטונומי . 3  אל הספר
רמות