חכמת אדם תאיר פניו ישי רוזן־צבי

עמוד:13

נתקבצו כולן ליטול עצה . אמרו , לא כרחמי בשר ודם רחמי הקב"ה . בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מעל הנקבות , אבל הקב"ה רחמיו על הכל , שנאמר : "ורחמיו על כל מעשיו " . ( ספרי , פנחס , כז , א < חז"ל דורשים את הפסוק "ותקרבנה בנות צלופחד" כהתקבצות לאסיפה : "נתקבצו כולן ליטול עצה " . יש כאן מעין מרד , מחאה נגד ההלכה המקראית , נגד בישולן מן הארץ והנחלה . התקבצותן היא נועזת ואף מסכנת אותן . מניין שאבו את האומץ לצאת נגד משה ונגד החוק המקובל ? וכיצד הצליחו במאבקן ? נדמה לי כי התשובה נמצאת בהמשך המדרש : "אמרו , לא כרחמי בשר ודם רחמי הקב"ה" - הן מחו , אבל במחאתן הן לא פרשו ולא חיפשו גיבוי מן החוץ , אלא להיפך , הן נכנסו לפני ולפנים . לאחר שהתאכזבו מן הסמכות הדתית , פנו לסמכות דתית גבוהה יותר , הגבוהה ביותר , לקב"ה . מרדן היה מרד דתי . הוא נבע מהכרה דתית ש"ורחמיו על כל מעשיו , " וזה היה הגורם להצלחתן . לא רק משה והקב"ה מודים להם "כן בנות צלופחד דוברות , " אלא גם המדרש עצמו משמש להן לפה ומביע את מחאתן . אבא נאבק כל ימיו , ומאבקיו נוהלו גם נגד ממסדים וערכאות דתיים והלכתיים . אולם גם אבא עמד על כך שאין הוא בא מן החוץ . מאבקו היה מאבק פרשני , ושני הצדדים אוחזים באותה תורה . אבא שאב את כוחו מהכרתו הדתית ; תעוזתו היתה תעוזה דתית . הוא לחם מתוך ולשם התורה . הוא נחל אכזבות רבות כאשר לא הכירו בכך שמאבקו , עם כל חדשנותו ומחאתו , הוא מאבק דתי . לו עצמו היה ברור שהוא לוחם את מלחמות ה , ' ואסור לו לפחוד או לסגת . תורתו של אבא היתה תורה לוחמת , אבל בראש ובראשונה היתה תורה אנושית ורגישה . אבא היה אנושי מאוד , במעלותיו כבחסרונותיו . ג'ינג'י אמיתי . אנושי ביצריו , אנושי באהבותיו ובשנאותיו ואנושי בתורתו . הוא סלד מתורה והגות אטומות , מנותקות , שאינן רואות את האדם , את כאבו וסבלו . אבא היה מבית הלל במובן העמוק של הדבר , כפי שהוא מתגלה במחלוקת במסכת כלה : כיצד מרקדין לפני הכלה ? בית שמאי אומרים : כלה כמות שהיא , ובית הלל אומרים : כלה נאה וחסודה . אמר להם בית שמאי : אפילו היא חגרת או סומא !? הכתיב : "מדבר שקר תרחק " . אמרו להם בית הלל : מקח רע ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו ? ישבחנו בעיניו . לפיכך בית הלל אומר : תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות . ( כלה רבתי , פרק י ) טיעונם של בית שמאי חזק ומשכנע . וכי אפשר לרקד לפני כל כלה בנוסח "נאה וחסודה ? " והרי זה עשוי להיות שקר . תשובתם המפתיעה של בית הלל חושפת את השורש של עולמם ההלכתי . את הראיה לשיטתם מעדיפים בית הלל להביא דווקא מדרכם של קונים ותגרים בשוק , המשבחים את מקחם ללא קשר לאיכותו האובייקטיבית . כך הם מבקשים לדחות את נימוקם של בית שמאי . האם מכאן ראיה ? כן , משיבים בית הלל ,

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר