המשתתפים

המשתתפים מנחם אלון , המשנה לנשיא בית המשפט העליון > בדימ < . מאג'ד אלחאג , ' המרכז לחקר החינוך הערבי בישראל , אוניברסיטת חיפה יעקב בלידשטיין , היסטוריה של עם ישראל , אוניברסיטת בן גוריון ז'וז'ה ברונר , משפטים ומכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות , אוניברסיטת תל אביב אהרן ברק , נשיא בית המשפט העליון רות גביזון , משפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים יהודה גלמן , פילוסופיה , אוניברסיטת בן גוריון בנגב חיים גנז , משפטים , אוניברסיטת תל אביב משה הלברטל , פילוסופיה ומחשבת ישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון שלום הרטמן , ירושלים יוסף ויילד , משפטים , אוניברסיטת הרוורד נעם זהר , פילוסופיה , אוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן , ירושלים צבי זוהר , מכון שלום הרטמן , ירושלים ברוך זיסר , מדע המדינה , אוניברסיטת בר אילן חיים חזן , סוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב אשר כהן , מדע המדינה , אוניברסיטת בר אילן פנינה להב , משפטים , אוניברסיטת בוסטון אסף לחובסקי , משפטים , אוניברסיטת תל אביב מנחם לורברבוים , פילוסופיה יהודית , אוניברסיטת תל אביב ומכון שלום הרטמן , ירושלים מ...  אל הספר
רמות