לקס מוריאנדי: על מותו של משפט ישראלי רונן שמיר

לקס מוריאנדי : על מותו של משפט ישראלי רונן שמיר they might have originated in a way which was other than so well imbued with reason that it becomes incredible that All things which last for a long time become progressively F . Nietzsche , Aurore , vol . 1 , no . 1 reasonable . מבוא ההיסטוריה הכללית והמקובלת של המשפט בישראל כוללת שלושה שלבים גולמיים ; התקופה העותמנית , התקופה הבריטית והתקופה הישראלית . היסטוריה זו הינה פוזיטיביסטית במהותה ; היא מזהה את שיטת המשפט ומקורה עם הריבון השולט בטריטוריה בזמן נתון . זו גם היסטוריה פרוגרסיבית : כל שלב קשור לקודמו בשורה של הוראות מעבר פורמליות ונוהגי הסתמכות מעשיים , כך שבסופו של דבר ניתן להציג את המשפט כגוף ידע המתפתח בהדרגה ובעקביות , תוך שמירת רצף מוסדי ואינטלקטואלי . מכיוון שהגישה הרווחת היא שהירושה העותמנית היתה פרימיטיבית , רוב הדיונים מתייחסים למשפט המנדטורי - ששילב דין עותמני , דין אנגלי וחקיקה מנדטורית מקומית - כשנת האפס של המשפט הישראלי ; נקודת הזינוק שביחס אליה דנים בהיקף ובמהות של השינויים המשפטיים המתחייבים מהקמת המדינה הישראלית . ע...  אל הספר
רמות