ירושלים בין חורבן להתחדשות : יהודה תחת שלטון בבל

ירושלים בין חורבן להתחדשות : יהודה תחת שלטון בבל

מחבר: עודד ליפשיץ
שנת ההוצאה: תשס"ד, 2004
מילות מפתח: יהודה (ממלכה); ירושלים (ממלכה); ממלכת יהודה; יהודה; ממלכה; ממלכת ירושלים
תקופת שלטונה של בבל ביהודה ‭604-539)‬ לפנה"ס) חרצה את גורלה של ממלכת יהודה ועיצבה לדורות את התודעה הלאומית של העם, את תפיסת הדת והפולחן שלו ואת דרכי הזיכרון ההיסטורי. המכה הקשה שהנחיתו הבבלים על מרבית שטח הממלכה,חורבן ירושלים ובית המקדש שבתוכה, ביטול שלטונו של בית דוד וההגליה של תושבי ירושלים ושל רבים מעילית העם,הותירו חלל גדול בלבבות העם והשליכו על המציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית. הם הביאו לשבר עמוק, שלווה בצורך להבין את הסיבות שהובילו לחורבן ולהסבירן באמצעות עיצוב מחדש של התיאור ההיסטורי של תולדות העם.
בספר זה מוצגת סינתזה מורכבת ורחבת היקף, שבאמצעותה מתבררת המציאות ההיסטורית, הדמוגרפית, הגאוגרפית־היסטורית, התרבותית והדתית של ימי השלטון הבבלי ביהודה. לפני הקורא נפרשת תמונה היסטורית מקיפה, שממנה עולה חשיבותו של 'העם הנשאר ביהודה‭',‬ מאפייניו ומטרותיו של השלטון הבבלי ומרכזיותם של התהליכים החברתיים,
התרבותיים והגיאופוליטיים שהתרחשו בארץ־ישראל בין שלהי ימי הבית הראשון לבין ראשית ימי הבית השני.על רקע מציאות זו שב המחבר ובוחן את התפיסות והמגמות ששוקעו בהיסטוריוגרפיה המקראית, ומנסה לאתר את זמנם של החיבורים השונים,מקום חיבורם,מגמתם,ואת קהל היעד שבעבורו הם חוברו. ד"ר עודד ליפשיץ הוא מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל־אביב. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  
334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  
359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  
384  385  386  387  388  389  390  392  393  394  395  396  397  398  399  400