קראו בכותר - ירושלים בין חורבן להתחדשות : יהודה תחת שלטון בבל