מבוא למדעי הלשון : מבנה הלשון ותפקודה, פסיכולינגויסטיקה, סוציולינגויסטיקה, החינוך הלשוני

מבוא למדעי הלשון : מבנה הלשון ותפקודה, פסיכולינגויסטיקה, סוציולינגויסטיקה, החינוך הלשוני

מחבר: אליהו הראל
שנת ההוצאה: תשמ"ה - 1985
מילות מפתח: בלשנות; שפה עברית; התפתחות לשונית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; פיתוח שפה; רכישת שפה
ספר זה מקיף את יסודות מדעי הלשון המודרניים, על הסתעפויותיהם הפסיכו-לשוניות והסוציו-לשוניות וכן את הבסיס העיוני של הבלשנות המתארת, למרות השלכותיה החינוכיות והשימושיות. אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ

עמודים:
א  ג  1  2  3  4  5  6  7  8  9