ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה

ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: בתי ספר; בית ספר
הספר ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה בוחן את המסורות והמעמד של הייעוץ החינוכי העכשווי בישראל ומעבר לה.
ספר זה נועד לכל אותם יועצים המבקשים לקדם מצוינות, שוויוניות ושונות בבתי-הספר בישראל כיום. הוא מציג מושגים ושיטות המיועדים להבטיח שכל הצעירים בישראל יהיו מוכנים לחיים בעולם המתוחכם טכנולוגית והמקושר גלובלית שבו יתבגרו ויהיו לאזרחים מועילים.
עתידו של הייעוץ תלוי במידה רבה בהתמקצעות מושכלת של היועץ ושל הייעוץ, בפיתוח חשיבה ביקורתית והעמדת שאלות "פילוסופיות" ושאלות של אסטרטגיה מקצועית בראש סדר-היום של השיח הייעוצי, בניהול דיונים מעמיקים בסוגיות ובדילמות המצויות "בנפשו" של הייעוץ, ובחתירה בלתי-מתפשרת למצוינות מקצועית. בספר זה אנו מבקשים להעלות לסדר-היום המקצועי מקצת מן השאלות, הדילמות והקונפליקטים שרלוונטיים למקומו ולהתמקצעותו של הייעוץ, ואשר נובעים בעיקרם מהשינויים בסביבות שבהן הוא פועל. אנו מבקשים להאיץ את השיח הייעוצי באמצעות העלאת הצורך בבחינה מחודשת של שאלות מהותיות הנוגעות בייעוץ בבית-הספר, העלאת סוגיות מורכבות לסדר-היום המקצועי, ומתוך כך גם שיפור היכולות המקצועיות של העושים במלאכה בחברה דינמית ומשתנה.
במה ייחודם של היועצים? במה הם תורמים לשיפור מערכת החינוך, לאיכות בית-הספר ולהתפתחותו של התלמיד? במה הם מובחנים מאנשי-המקצוע האחרים הפועלים בתוך בית-הספר ובשירותים בקהילה? תשובה מושכלת על שאלות אתה תזרז את תהליך גיבושה של זהות עצמית מקצועית, ותבהיר גם לאחרים את ייחודיותו של הייעוץ החינוכי בבית-הספר. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13