מילות פתיחה פרופ' קורטלנד לי

עמוד:7

מילות פתיחה פרופ ' קורטלנד ליהספר שלפנינו הינו חשוב ביותר ובעיתו . החברה הישראלית , כמו רוב החברות בעולם , חוותה שינויים מרחיקי לכת בעשורים האחרונים . לשינויים אלה נודעה השפעה עמוקה על מערכת החינוך הישראלית . נושאים חברתיים מורכבים משפיעים כיום על איכות הלמידה ועל איכות החיים של תלמידים הבאים מרקעים חברתיים תרבותיים שונים . ההתפתחות האקדמית והחברתית של הצעירים מושפעת באופן דרמתי מאתגרים חברתיים מגוונים . בתי הספר נהפכו לזירה שבה צעירים הבאים ממגוון רחב של רקעים תרבותיים , סגנונות התנהגות ומערכות ערכים צריכים להתמודד עם נושאים חברתיים מורכבים יותר מבעבר . כתוצאה מכך אנשי החינוך עומדים בפני אתגר ייחודי : מימוש מרבי של פוטנציאל התלמידים בתוך ההקשר של כוחות חברתיים חזקים הפועלים במציאות העכשווית . דברים אלה נכונים במיוחד ליועצים החינוכיים , הנדרשים למודעות , לידע ולמיומנויות כדי לקדם התפתחות אקדמית ורגשית חברתית במטרה להכין את הצעירים לחיים כאזרחים יצרניים ופוריים במאה העשרים ואחת . בקרב יועצי בתי הספר בכל רמות החינוך עולה וגובר הצורך בעיצוב כיוון חדש בפיתוח וביישום של תוכניות ייעוציות , כך שיענו על צורכיהן של אוכלוסיות התלמידים העכשוויות . הספר ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה בוחן את המסורות והמעמד של הייעוץ החינוכי העכשווי בישראל ומעבר לה . בספר מוצגים גם מושגים ושיטות שיש בהם * פרופ' קורטלנד לי - נשיאה לשעבר של אגודת היועצים האמריקאית . ( ACA ) כיוס ראש התוכנית להכשרת יועצים באוניברסיטת מרילנד בארצות הברית ; מזכיר האגודה הבינלאומית לייעוץ ( ה ( 1 AC ונציג ארגון זה במוסדות האו"ם בניו יורק .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר