תלמידים עם צרכים מיוחדים כמערכת החינוך: יעדים ודילמות חנה טור־כספא, יעל כהן

תלמידים עם צרכים מיוחדים כמערכת החינוך : יעדים ודילמות חנה טור כספא , יעל כהן בשנים האחרונות הולך וגובר בעולם , כמו גם בישראל , אימוץ המדיניות של שילוב ילדים עם לקויות בחברה . ביסוד מגמה זו מונח עקרון הנורמליזציה , המדגיש כי יש לאפשר לילדים ומבוגרים עם לקויות לחיות חיים נורמליים ככל שניתן . מגמת השילוב מדגישה את מטרותיו העיקריות של החינוך המיוחד , הכוללות מימוש הפוטנציאל הטמון בילד וטיפוח כושר השתלבותו בחברה ( טור כספא ומרגלית , . ( 1997 מדיניותו של משרד החינוך בישראל של שילוב ילדים עם לקויות במוסדות חינוך כלליים זכתה במשענת חוקית בדמות חוק חינוך מיוחד התשמ"ח . 1988 בפרק זה נציין את התמורות המהותיות שחלו כמערכת החינוך הכללית בעקבות יישומו של חוק החינוך המיוחד , ונדון בהשלכות של תמורות אלה על עבודת היועץ החינוכי . נתייחס להשלכות הנוגעות במערכות הזיקה המתקיימות בין היועץ לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים , קבוצת כני הגיל , ההורים , המורים , הצוות הבית ספרי והקהילה כמו כן נקדיש תשומת לכ מיוחדת להשלכות הנוגעות בתהליכים התוך פנימיים שמתרחשים אצל היועץ המתייחסים לעמדותיו כלפי השילוב בכלל וכלפ...  אל הספר
רמות