תרשים ‭:1‬ הקשר בין אופני הייעוץ לתלמידים עולים לבין מאפייני ההקשר, מאפייני היועץ ומאפייני הנועץ