הערכה ויועצים חינוכיים: הזדמנות לצמיחה מקצועית וארגונית ריטה סבר, שרון שגיא

הערכה ויועצים חינוכיים : הזדמנות לצמיחה מקצועית וארגונית ריטה סבר , שרון שגיא הקדמה תחום ההערכה החינוכית הולך ומתפתח בעשורים האחרונים , במיוחד למן שנות השמונים . התפתחות זו מתבטאת הן בגידול כמותי של פעילויות ההערכה והן במגוון שלהן . הלומדים נתבעים ליטול חלק במספר הולך וגדל של פעילויות הקשורות בצורה זו או אחרת להערכה ; גדל מספר הגופים / המוסדות שמתמחים בהערכה חינוכית , מקיימים לימודי הערכה וכולי ; רשויות החינוך מעלות יותר ויותר דרישות להערכה ( של תפוקות החינוך , של האפקטיביות של בתי הספר , של ערכן של יוזמות חינוכיות וכולי ;( במדינות רבות נחקקו חוקים המחייבים הערכה של פעילויות חינוכיות שונות ; וכן גדלה הפעילות הפרופסיונלית בתחום — נכתבה ספרות ענפה , הוקמו מסגרות מקצועיות , הושם דגש באתיקה ובסטנדרטים , והורחב מגוון הגישות והטכניקות המשמשות לצורכי הערכה . על רקע זה , העובדה שיועצים חינוכיים אינם עוסקים בדרך כלל באופן משמעותי בהערכה שיטתית מהווה החמצה של הפוטנציאל שההערכה מזמנת להם בכמה מישורים . בפרק זה נעסוק תחילה במהותה של ההערכה ונציג הגדרות , גישות ושימושים שונים שלה . לאחר מכן נדון בס...  אל הספר
רמות