קשר של צמיחה: אימון מתמחים בייעוץ רבקה לזובסקי

קשר של צמיחה : אימון מתמחים בייעוץ רבקה לזובסקי אימון ( mentoring ) והדרכה ( supervision ) של מתמחים במהלך ההתנסות המעשית שלהם מהווים חלק מהותי וחיוני של תהליכי ההכשרה לייעוץ חינוכי ולכל המקצועות המסייעים . ( Baird , 1999 ; Graneiio & Hazier , 1998 ; Smith , 1995 ) מרכיב זה של ההכשרה מקבל משנה תוקף בימינו ובחברה שבה אנו חיים , המתאפיינת בשינויים מהירים ותכופים , בהטרוגניות ובפלורליזם רב של דעות ואמונות . אלה דורשים מהיועץ להתאים את תפקידו באופן תדיר לשינויים המתחוללים בבית הספר ובחברה -, והרי מבחינה היסטורית ומהותית , תפקיד היועץ הינו בעל אופי התפתחותי העונה על צרכיה המשתנים של החברה , המכתיבים כין היתר את השינויים במערכת החינוך . תפקיד היועץ השתנה רבות למן הופעתו , וסביר להניח שהוא ימשיך להשתנות ושמרכזיותו בבית הספר תגבר , מאחר שליועץ יש הידע והכישורים לפעול בתנאים של שינוי מתמיד ובראייה מערכתית ( יוסיפון , . ( 1998 הכשרת יועצים חינוכיים חייבת להתאים את עצמה באופן מתמיד לתמורות אלה , ואף להיות בעלת חזון ותאוצה ולהביא בחשבון מגמות ושינויים צפויים כבית הספר העתידי . כתהליך זה יש להתנסות...  אל הספר
רמות