מכפייה לבחירה, מריכוזיות לביזור - בחינוך אמנון רובינשטיין

מכפייה לבחירה , מריכוזיות לביזור - בחינוך אמנוןרובינשטיי ן מטרתו של פרק זה היא לעמוד , מחד גיסא , על השינויים העצומים שעברו על החברה בישראל ואשר נתנו אותותיהם במערכת החינוך , ומאידך גיסא , על השתקפותם — או ליתר דיוק אי השתקפותם — במערכת של דיני החינוך . כל המתבונן על החברה הישראלית בפרספקטיבה של זמן יבחין כי המגמה המרכזית , לפחות למן שנות השבעים , היא מעבר מריכוזיות לביזור ומכפייה לבחירה . מגמה זו באה לידי ביטוי מובהק בתחומי הבריאות והתקשורת . מקופת חולים מרכזית אחת , שנכפתה למעשה על רוב הישראלים , עברנו לאפשרות בחירה בין קופות חולים ולאפשרות בחירה בין רופאים בתוך קופות החולים . בתחומי התקשורת היה המעבר חד אף יותר : מחברה שיש בה שירות שידור אחד , טלוויזיה אחת וחברת טלפונים אחת , עברנו לרב ערוציות כמעט בכל התחומים ולאפשרות בחירה של הצרכן הן לגבי שידורי רדיו וטלוויזיה והן לגבי שירותי טלפוניה ( לעת עתה , בלי אפשרות בחירה בטלפוניה קווית פנים ארצית . ( כאשר מגיעים לתחום החינוך , התמונה שונה מעט . ראשית , השיקולים שונים : בחירת קופת חולים , רופא או טלפון סלולרי אינה פוגעת בשום אינטרס חברתי ו...  אל הספר
רמות