ייעוץ פרטני בחברה רב־תרבותית שפיק מסאלחה

ייעוץ פרטני בחברה רב תרבותית שפיק מסאלחה מבוא פרק זה מתייחס למפגש הבין תרבותי בחדר הייעוץ הפסיכולוגי . תחילה אסקור את אופייה של החברה הישראלית כחברה שקיים בה מגוון רחב של תרבויות . לאחר מכן יתואר האופן שבו הרכ תרבותיות מתבטאת במערכת החינוך , תוך שימת דגש בייעוץ הפסיכולוגי במסגרת בית הספר . ולבסוף אדון במשמעות המפגש בחדר הייעוץ ובאתגרים העומדים בפני היועץ הרב תרבותי . כמי שנולד למשפחה ערבית וגדל בכפר ערבי , התרבות הערבית הינה חלק בסיסי בזהותי האישית . לימודיי האקדמיים באוניברסיטות בארץ והניסיון הקליני שלי עם מטופלים ערביים ויהודיים , כמו גם עבודתי כמדריך למתמחים שרובם יהודיים , אפשרו לי מגע קרוב עם התרבות הישראלית . הכשרתי המקצועית בתחום בריאות הנפש בקליפורניה פתחה לפניי חלון נוסף לעולם המערבי בכלל ולתרבות האמריקאית בפרט . המסע האישי שלי בין התרבויות השונות מהווה בסיס למעורבותי בנושא הרב תרבותי . המוקד כאן הוא בהתמודדותו של היועץ בחדר הטיפול ברמה הפרטנית ; זאת , למרות ההכרה בתפקידו הרחב יותר של היועץ בבית הספר ולמרות המודעות לחשיבותה של ההתערבות המערכתית בתפקיד זה . בפרק זה אני מתייחס ל...  אל הספר
רמות