שער שלישי: גישות בייעוץ בבית־הספר

שער שלישי : גישות בייעוץ בבית הספר בשער זה אנו מבקשים להתייחס לשיטות התערבות ולדרכי התערבות במסגרת הייעוץ בבית הספר , הנמצאות בתהליך מתמיד של הוספה , עדכון ושכלול . את תהליך ההתרבות של השיטות והאמצעים להתערבויות ייעוציות בבית הספר ניתן להסביר באמצעות השינויים בסביבה המקצועית של הייעוץ ( פיתוח ידע מדעי חדש , התפתחות של מודלים ותיאוריות חדשים ) והשינויים הפנימיים במקצוע הייעוץ עצמו . אף שתהליכים אלה מתרחשים בו זמנית ושזורים זה בזה , לשם בהירות הדיון נתייחס אליהם בנפרד . הייעוץ החינוכי נמצא בתהליך מואץ של הוספה ( ולא החלפה ) של מטרות חדשות ומגוונות . בראשיתו , בשנות השישים והשבעים , היה הייעוץ ממוקד בתלמיד כפרט , ושם לו למטרה "לרפא" בעיות וקשיים של תלמידים בלתי מסתגלים . מטרות אלה חייבו את היועצים לרכוש שיטות התערבות פרטניות ולהתמחות בהן . שיטות אלה הונחו ברובן על ידי מודל הטיפול הקליני שרווח באותם ימים . בשנות השמונים היתוספו לייעוץ מטרות מתחום המניעה הראשונית . התערבויות הנגזרות ממודל זה מיועדות למנוע התפתחות של בעיות עוד בטרם מופיעה הפרעה בתפקוד התקין , ומתמקדות בין היתר בהקניית כישורי...  אל הספר
רמות