ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה עזי ברק

ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט : טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה עז י ברק מבוא מקומם ומעמדם של היועץ והייעוץ במערכת החינוך התפתחו מאוד במהלך העשורים האחרונים . היועץ קיבל מעמד בכיר כשותף משמעותי ודינמי בשיקולים חינוכיים , חברתיים וארגוניים במערכת , והייעוץ תפס את מקומו כפונקציה חשובה המעורבת בשיקולים ובהתערבויות מערכתיות ופרטניות גם יחד ( קלינגמן ואייזן , . ( 1990 יתר על כן , לנוכח ההכרה בהצלחה הרבה של הייעוץ כגורם מרכזי בבית ספר , מספר הולך יגדל של יועצים מעורבים בקבלת החלטות ובעשייה בכל הדרגים החינוכיים החל בקביעת מדיניות ועד לתמיכה במקרי מצוקה אישיים , החל בנטילת חלק בהיבטים כלל מוסדיים ועד להתערבויות מניעתיות וטיפוליות בעלות משמעות חברתית רבה ( ארהרד ודשבסקי , ; 1999 הראל וארהרד , . ( 2001 התפתחות אינטנסיבית בעומק וברוחב של תפקידי הייעוץ ושל הציפיות מהיועץ מחייבת הכשרה מקצועית מתפתחת ומשתנה , אנשי מקצוע בעלי סגולות מיוחדות , וכלים ואמצעים רבים ושונים לביצוע תקין של המטלות הרבות והאחראיות המוטלות על היועץ . אחד האמצעים המוצעים ליועץ על מנת לשפר את ביצועיו ולתפקד בצורה מוצלחת יותר ובזמינ...  אל הספר
רמות