מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

מבוא : ייעוץ בבית ספר- אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד , אביגדור קלינגמן כמאה שנים חלפו מן המועד שמקובל לציינו כ"הולדתו" של הייעוץ כמקצוע , ( 1908 ) כאשר יזם פרנק פרסונס את פתיחת המשרד להכוון מקצועי בבוסטון . מחד גיסא , ניתן לומר כי למרות פרק הזמן הארוך שחלף , נותרה הליבה של מקצוע הייעוץ כשהייתה , שכן גם כיום היא מיועדת לאותה מטרה ... " — לסייע לנועץ להתמודד במצבים קשים , למנוע בעיות ולפתח את הפוטנציאל האישי" . ( Schmidt , 2003 , p . 2 ) מאידך גיסא , אין עוררין על כך שהייעוץ דאז אינו דומה לייעוץ כיום , שכן העולם השתנה עד מאוד . הסביבה שבה הפרט חי ופועל השתנתה לבלי הכר , ומוסיפה להשתנות גם כיום במהירות רבה עוד יותר מאשר אי פעם בעבר . הפרט עומד מול מצבים חדשים , בלתי מוכרים , לפרקים עמומים ולעיתים אף בלתי מובנים . הקשיים שהוא אמור להתמודד עימם מקורם לא אחת באירועים המתרחשים בסביבה , המשתנה במהירות ובדרמתיות . קצב ההשתנות משפיע במישרין ובעקיפין על כל תחומי החיים , ומעמיד מטלות ואתגרים חדשים בתכיפות מתעצמת . על רקע זה ברור לנו , העורכים , כי נכון כעת לא להתמהמה ולבחון מחדש את מקומו ותרומתו של ה...  אל הספר
רמות