מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

עמוד:9

מבוא : ייעוץ בבית ספר- אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד , אביגדור קלינגמן כמאה שנים חלפו מן המועד שמקובל לציינו כ"הולדתו" של הייעוץ כמקצוע , ( 1908 ) כאשר יזם פרנק פרסונס את פתיחת המשרד להכוון מקצועי בבוסטון . מחד גיסא , ניתן לומר כי למרות פרק הזמן הארוך שחלף , נותרה הליבה של מקצוע הייעוץ כשהייתה , שכן גם כיום היא מיועדת לאותה מטרה ... " — לסייע לנועץ להתמודד במצבים קשים , למנוע בעיות ולפתח את הפוטנציאל האישי" . ( Schmidt , 2003 , p . 2 ) מאידך גיסא , אין עוררין על כך שהייעוץ דאז אינו דומה לייעוץ כיום , שכן העולם השתנה עד מאוד . הסביבה שבה הפרט חי ופועל השתנתה לבלי הכר , ומוסיפה להשתנות גם כיום במהירות רבה עוד יותר מאשר אי פעם בעבר . הפרט עומד מול מצבים חדשים , בלתי מוכרים , לפרקים עמומים ולעיתים אף בלתי מובנים . הקשיים שהוא אמור להתמודד עימם מקורם לא אחת באירועים המתרחשים בסביבה , המשתנה במהירות ובדרמתיות . קצב ההשתנות משפיע במישרין ובעקיפין על כל תחומי החיים , ומעמיד מטלות ואתגרים חדשים בתכיפות מתעצמת . על רקע זה ברור לנו , העורכים , כי נכון כעת לא להתמהמה ולבחון מחדש את מקומו ותרומתו של הייעוץ בבית הספר . ברצוננו להעלות את השאלה : האם הייעוץ בבית הספר — במטרות וביעדים , בערכים ובאידיאולוגיות , בתיאוריות ובידע , בשיטות וכלים — מותאם לשינויים המתרחשים בסביבתו ? יתר על כן , האם היועצים בבית הספר ערוכים לסייע לפרטים , לקבוצות , למערכות ולארגונים להסתגל לשצף קצב השינויים הניתכים עליהם ? אנו מציעים לבחון מחדש את תפקיד הייעוץ בבית הספר לא בשל תחושה של " תקיעות , " עמימות , מבוכה או חוסר מקצועיות של העוסקים במלאכה , אלא להפך — המודעות ליחסי הגומלין ההדוקים שבין המקצוע לבין מרקם המערכות שבהן הוא פועל , והצורך החיוני בהתאמה ביניהם , הם המניעים אותנו . התאמה זאת קשה להשגה לנוכח הקצב המסחרר של השינויים בסביבות שהייעוץ נמצא

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר