כיווני התפתחות בייעוץ החינוכי לגיל הרך דורית ארם, עדנה דשבסקי

כיווני התפתחות בייעוץ החינוכי לגיל הרך דורית ארם , עדנה דשבסקי הפרק עוסק בהתהוות הייעוץ החינוכי לגיל הרך , תוך תיאור התפקיד שהוא ממלא אל מול צורכיהם של ילדים ושל קהלי יעד נוספים הקשורים להתפתחות בגיל הצעיר . הפרק דן בצורך בייעוץ המתמקד בגיל הרך , תוך סקירת מסגרות החינוך הקיימות לגיל זה והתבוננות על הצרכים הייחודיים של הילדים , הוריהם ומחנכותיהם . בהמשך , הפרק מתאר את עקרונות העבודה המאפיינים את הייעוץ החינוכי לגיל הרך , ומתמקד בקשיים ובדילמות שישפיעו בעתיד על עיצוב התפקיד . ייחודיותה של תקופת הגיל הרך מבחינת הילד ומשפחתו השנים הראשונות בהתפתחותו של הילד מהוות תקופה רגישה ומשמעותית לגביו ולגבי משפחתו . לחוויות שהילד חווה בשנים אלה ולאיכותן יש השפעה חשוכה על התפתחותו העתידית . בתקופה זו נחקקים בילד דפוסים , תסריטים ומאפייני התנהגות , שאותם הוא רוכש במגע שלו עם העולם ובעיקר עם משפחתו . אלה ילוו אותו במהלך חייו ויעצבו במידה רבה את תפיסת עולמו ואת דרכי התמודדותו עם העולם הפיזי , האינטלקטואלי , החברתי והרגשי . תקופת הגיל הרך מתאפיינת בו זמנית בהתפתחות אדירה עתירת סיכויים כמו גם בפגיעות וברגי...  אל הספר
רמות