ייעוץ בבית־ספר בחברה משתנה

רחל ארהרד אביגדור קלינגמן עורכים ד יי ר רתלארהרד , ראש המגמה לייעוץ בב'ת הספר לחינוך באוניברסיטת תל אב'ב , וראש היחידה למחקר ופיתוח בשירות הפסיכולוג' הייעוצי ( שפ " { במשרד החינוך ; חברה בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית לייעוץ jmno . ( IAC ) הספרים : חו 0 ן נפשי ( עם י . אל דור , , ( 1991 ערכה לאבחון מאפיינים של אלימות בית ספרית , ( 2000 ) ואקלים חינוכי מיטבי . ( 2001 ) פרופ ' אביגדור קליננמן , מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה , שימש ראש ההוג לחינוך , ראש התחום הסיפולי ה'יעוצי וראש המגמה לייעוץ . היה הממונה הארצי על התערבויות במצבי לחץ וחירום םרוירוו מרובר ה 90 רים : ייעוץ פסיכולוגי - עקרונות , גישות ודרכי התערבות ( עם ר אייזן , , ( 1990 התערבות פסיכולונית רוינוכית בעת א 0 ון , { 1991 ) ו- Trauma Muitisysternic interventions for Mass School-based ( עם . ( 2004 , E . Cohen ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה רחל ארהרד ואביגדור קלינגמן עורכים הוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
רמות