מגדר: משמעויות בתהליך הייעוץ קלייר רבין, זאב אפל

מגדר : משמעויות בתהליך הייעוץ קליי ררבין , זאב אפל התשוקה של הגבר לאישה אינה מכוונת אליה כאל אדם אלא כאל אישה . עובדת היותה אדם אינה מעניינת אותו . עמנואל קנט מבוא אחד הדברים שהיועץ והנועץ מביאים איתם למפגש הייעוצי , במודע או לא במודע , הוא זהותם המגדרית . היועץ , כאיש מקצוע , מודע לעיתים קרובות לנוכחותו של מרכיב זה בתהליך הטיפולי כאשר הוא עולה בעליל כבעיה של הנועץ ומהווה אחד מנושאי הטיפול . אולם הוא מודע פחות , אם בכלל , לתשומה שלו עצמו לתהליך הטיפולי כבעל זהות מגדרית , ולא פחות מכך כבעל תפיסת מגדר מסוימת . פרק זה מתאר את הנוכחות הייחודית של מרכיב המגדר במפגש הייעוצי בכלל ובייעוץ החינוכי בפרט , ואת משמעותו לגבי המשתתפים , ומצביע על תפיסות מתבקשות של יועצים באשר לשאלת הזהות המגדרית לנוכח ההתפתחויות החברתיות והציבוריות בתחום זה בעשורים האחרונים . המייסדים של הפסיכותרפיה ושל הטיפולים הקבוצתי והמשפחתי היו בעיקר גברים ; גם התיאוריה היישומית נכתבה ברובה על ידי גברים ; אולם רוב העוסקים בייעוץ וכן רוב הנועצים נמנים עם המין הנשי . מעצבי הדרך ומכתיביה , בכל המקצועות הטיפוליים והמסייעים ( פסיכיא...  אל הספר
רמות