תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים על המחברים 5 מילות פתיחה ........ — קורטלנד לי 7 מבוא : ייעוץ בבית ספר— אקולוגיה מקצועית : רחל ארהרד , אביגדור קלינגמן 9 שער ראשון מערכת החינוך בישראל מבעד לאספקלריות שונות 17 התהליך החינוכי : הצפוי והרצוי — רוני אבירם 35 קווים לשיפור איכות החינוך - חיים אדלר 67 מכפייה לבחירה , מריכוזיות לביזור — בחינוך — אמנון רובינשטיין 77 המעבר לניהול עצמי : סיכויים וסיכונים — עמי וולנסקי 85 שער שני : אתגרים נבחרים לייעוץ בבית הספר 103 אתגרים בהטמעת האמנה בדבר זכויות הילד — בלהה נוי 111 מגדר : משמעויות בתהליך הייעוץ — קלייר רבין , זאב אפל 135 עבודה ומשפחה : הכנת מתבגרים לשילוב בין תפקידי החיים — רחל גלי צינמון , ישראל ריץ 159 ייעוץ בתהליך גיבוש הזהות המינית בגיל ההתבגרות — דוד גרין 181 ייעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עלייה — משה טטר 209 ייעוץ פרטני בחברה רב תרבותית — שפיק מסאלחה 229 תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך : יעדים ודילמות חנה טור כספא , יעל כהן 247 שער שלישי : גישות בייעוץ בבית הספר 265 הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר — יונה טייכמן , ציפי בר אל 273 יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ - חביבה אייל 295 הורות עכשיו : השלכות לגבי עבודת המערך המסייע — עמירם רביב , מיכל קרסו גולדשטיין 317 היועץ וקידום מיטביות — חנה שדמי 343 ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט : טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה — עזי ברק 367

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר