שער ראשון: מערכת החינוך בישראל מבעד לאספקלריות שונות

שערראשון : מערכת החינוך בישראל מבעד לאספקלריות שונות בחרנו לפתוח את הספר בשער המתייחס למערכת החינוך בישראל משני טעמים . הטעם הראשון נגזר מן הגישה הרב מערכתית המנחה אותנו לאורך כל הספר . הייעוץ בבתי הספר אמור להיעשות בהקשר ספציפי נתון וכאחת מהתת מערכות הרבות הפועלות במסגרת מערכת החינוך , ועליו לסייע לה בהשגת יעדיה . על כן מצאנו לנכון להציג תחילה את המארג החינוכי המורכב שבו הייעוץ פועל . בפרק המבוא — "ייעוץ בבית ספי : אקולוגיה מקצועית — '' תיארנו בקצרה את הטלטלות התכופות העוברות על מערכת החינוך . בשער זה אנו מבקשים לחדד ולהפנות את תשומת ליבו של הקורא לקשר ההדוק שבין השינויים במדיניות החינוך לבין השתנות הייעוץ , בהנחה שכך נכון שיהיה גם בעתיד , ואולי אף בצורה מואצת יותר . התנופה לתחום הייעוץ והפסיכולוגיה בבתי הספר ניתנה רק כאשר השתנתה תפיסת החינוך בראשית שנות השבעים לכיוון של יתר אינדיווידואליזציה — " התלמיד במרכז . " או אז התחזקה ההכרה כי לתלמידים יש צרכים רגשיים , חברתיים והתפתחותיים בצד צורכיהם הלימודיים , וכי המערכת אחראית ומחויבת להתייחס להיבטים אלה ולקדם אותם . בעקבות זה מצאה הנהלת מ...  אל הספר
רמות