היועץ וקידום מיטביות חנה שדמי

היועץ וקידום מיטביות חנה שדמי להבין משמע ... קודם כל לא לרדת לסוף דבר , אלא לעלות אליו . ואחר כך לא לגעת בדבר עצמו , אלא לגעת בעצמנו למראה הדבר הגדול הזוהר מלמעלה . ואחר כך לא לסלוח לעצמנו על ההחטאה . דוד אבידן - לרדת , לעלות הקדמה המושגים "מיטביות '' , " רווחה נפשית '' ומושגים מקבילים נוספים מושמעים כיום יותר מבעבר , אולם אין הם מושגים חדשים בתוכנם . החידוש הוא בעדיפות ובבולטות שבהן הס זוכים בשיח החינוכי בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת . פרק זה עוסק במהות , ביעדים ובליבה של קידום מיטביות , ודן במושג זה כבמושג מרכזי בפרדיגמה של קידום בריאות ורווחה . הפרק מציג פרדיגמה זו בזיקה לפרדיגמות האחרות ( הטיפול והמניעה , ( ומציע לראות את התהליך של קידום המיטביות כמכיל בתוכו את המניעה והטיפול אך כפועל מעבר להם . קידום המיטביית במערכת החינוך משמעה בחירה ערכית הנוגעת במשמעויות של העצמת הפרט , בתפקידם של מוסדות החינוך ביצירת סביבה מיטבית וביצירת תוכניות לקידום מיטביות . מוצעים חמישה מרכיבי ליבה ליצירת תוכניות לקידום מיטביות , שעל בסיסן יכולים צוותי החינוך ליצור תוכניות רבות המותאמות לאוכל...  אל הספר
רמות