מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

עמוד:13

בד בבד עם השינוי בתפקידי המינים והתגברות ההכרה בשונות המגדרית והמגמה לשוויון . התא המשפחתי בתחילת המאה ועשרים ואחת שונה מהותית מזה של תחילת המאה הקודמת בתכונותיו , במאפייניו ובצביונו . נגישותן הרבה של נשים כיום לרכישת השכלה ומקצועות שבעבר שויכו "לגברים בלבד , " ובעקבות כך יכולתן לפתח עצמאות כלכלית , הביאו לידי עלייה דרמתית במעמדן . במקביל השתנו הנורמות והציפיות החברתיות באשר לתפקידו של הגבר במשפחה , והוא נדרש כיום למלא תפקידים שונים ונוספים מעבר לאלה המסורתיים . יתר על כן , תאים משפחתיים חלופיים אינם מהווים עוד טבו מוסרי או ערכי , וחלקם אף זוכים בלגיטימציה ובהכרה ממסדית ( ועתה מתנהל מאבק על ההכרה המשפטית בהם . ( כפועל יוצא משינויים אלה משתנה מודל ההורות הרצויה , ומתגבש מודל חלופי השואף לחלוקת תפקידים שונה מבחינת גידול הילדים ולאיזון בין צורכי ההורה לבין צורכי הילד , תוך הדגשת קשרים אפקטיביים נוסף על הקשרים האינסטרומנטליים שהיו מקובלים בעבר . טלטלות תכופות אלה ואחרות מאיימות על הפרט , שכן בעת ובעונה אחת חלה התערערות כללית בכל המסגרות היציבות של ההשתייכות והתמיכה , ומולה נוצר ריבוי חסר תקדים באפשרויות הבחירה . האדם בעידן הפוסטמודרני ניצב בפני פלורליזם ערכי אידיאולוגי . הוא חשוף למגוון רחב של אפשרויות אמיתיות ומדומות , המאפשרות יציאה מן המסגרות הקיימות ויציקת תוכן חלופי לאותן מסגרות . המשפחה הגרעינית שלו מתרופפת , ומקום העבודה ה"בטוח" שהיה לו בעבר גם הוא אינו קיים עוד . ערכים של מימוש עצמי , אוטונומיה וביטוי אותנטי נהיו מרכזיים , וכמקום לקדם את איכות החיים , הם יוצרים לעיתים קרובות ריק ערכי ומגבירים את רמת החרדה של הפרט . מצב חסר תקדים זה יוצר לעיתים מנגנוני "מנוס מחופשי , ' כגון נסיגה לתפיסות פונדמנטליסטיות , מצד אחד , והתמכרויות למיניהן , מצד אחר ( Humington . 1996 ) ייתכן שהעתיד צופן בחובו הקצנה של האינדיווידואליזם והקולקטיביזם גם יחד . ( Kvaie . 1992 ) מחד גיסא , הטכנולוגיה הדיגיטלית תמשיך לטשטש את הגבולות בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי ותגביר את הניכור והבדידות החברתית , בהציעה תחליף וירטואלי ליחסים בין אישיים ; ומאידך גיסא , היא תיצור השתייכות לקולקטיב המורחב של האנושות כולה . יש המנבאים כי קצב השינויים יגבר "כגולם הקם על יוצרו , '' גם אם לעיתים מטרתם אינה ברורה כלל . ניתן להניח כי לשינויים אלה יהיו השפעות רבות — שליליות וחיוביות — על אומות ופרטים , ובכלל זה על החברה הישראלית . האקסו סיסטם : החברה בישראל החברה הישראלית מתמודדת לא רק עם מכלול התמורות המאפיינות את העידן הפוסטמודרני , אלא גם עם התעצמותם של תהליכי שינוי פנימיים הקשורים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר