התהליך החינוכי: הצפוי והרצוי רוני אבירם

התהליך החינוכי : הצפוי והרצוי רוני אבירם מבוא מטרת הפרק היא להציג את השינויים הדרמתיים החלים בחברות המערביות בעשורים האחרונים , ולהצביע על השלכותיהם על מערכת החינוך באופן כללי , ובפרט על הצורך העולה מהם להגדיר מחדש את כל התפקידים במסגרת התהליך החינוכי , כולל את תפקידו של היועץ . השינויים הינם ביטוי של המציאות הפוסטמודרנית ההולכת וכובשת בהדרגה את התרבות המערבית , ואת ישראל בכלל זה . אולם בעוד שהמציאות התרבותית השתנתה כמעט לבלי הכר בעשורים האחרונים , נותרה מערכת החינוך כשהייתה ולא השכילה להשתנות בהתאם . מערכת החינוך בעידן הפוסטמודרני נסמכת עדיין על הגדרות ותפיסות מודרניות , שכיום אינן רלוונטיות ואינן פונקציונליות . עד כה המערכת "מתמודדת" עם הבעיות המחמירות כתוצאה מהפער המתרחב בין המערכת המודרנית למציאות הפוסטמודרנית באמצעות שורה ארוכה של " פרויקטים" או "תהליכי שינוי" נקודתיים , שמשתנים תדיר , סותרים זה את זה ומתייחסים כל פעם רק אל אחד התסמינים של הבעיה המהותית ( יהא זה אלימות גואה , עלייה מתמדת בצריכת הסמים , שחיקה ונשירה של מורים או ירידה בהישגי התלמידים . ( אין ב"התמודדות" זאת כל תרומה...  אל הספר
רמות