מבוא: ייעוץ בבית־ספר - אקולוגיה מקצועית רחל ארהרד, אביגדור קלינגמן

עמוד:12

יותר מכל את העידן הנוכחי הוא המהירות הדרמתית שבה שינוי זה מתרחש . בעוד שבעבר נדרשו לעיתים אלפי שנים לכל "קפיצה" אבולוציונית , קצב ההשתנות בעת הזאת מסחרר , כך שגם הפרט וגם החברה ומוסדותיה נתקלים בקושי להכיל שינויים אלה , להסתגל אליהם ולהתאים אותם למערכת הידע , הערכים וההתנהגויות שעל פיה תפקדו עד כה . העידן הפוסטמודרני מתאפיין בראש ובראשונה בהתפתחויות מדעיות , שעל בסיסן מתרחשות במלוא עוצמתן המהפכות העיקריות — מהפכת התקשוב והמהפכה הביו טכנולוגית . הפיכת הידע לגורם הייצור המרכזי ( במקום הקרקע בתקופה המסורתית וההון בתקופה המודרנית התעשייתית ) קשורים לשינויים במבנה הכלכלה העולמית . המושג "המהפך הבתר-קפיטליסטי" מייצג את התהליכים הגלובליים של ההפרטה , ההתפתחות הכלכלית של המדינות המתועשות והשינויים במבנה השוק העולמי . מנקודת ראות תרבותית אידיאית , המעבר לחברה הפוסטמודרנית מתאפיין בטשטוש ההגדרות המסורתיות של "נורמטיבי , " "מקובל , " "רצוי , " "מותר , " "אסור" או "נכון" מבחינה חברתית ותרבותית . החברה המסורתית , כמו גם החברה המודרנית התעשייתית , התאפיינו ביצירת מסגרות נורמטיביות ערכיות מוגדרות ומובחנות , וחייו של הפרט נווטו על פיהן . בתהליך העובר עלינו בעת הזאת משתנים " סדרי עולם" בכל מעגלי החיים . פרטים , משפחות , קבוצות חברתיות וחברות שלמות נדרשים עתה להתמודד עם הנחות ותפיסות פילוסופיות ויישומיות חדשניות ולעיתים מהפכניות . דגם החברה ההומוגנית וההגמונית הולך מתערער , ובמקומו מתפתחת חברה הטרוגנית ופלורליסטית . בד בבד עם שינויים אידיאולוגיים ערכיים אלה מתרחשים במירב אומות העולם שינויים פוליטיים חברתיים חדים . נוצרות שכבות חברתיות חדשות , נבנים מגזרים שלא היו קיימים בעבר ומתארגנים מבנים פוליטיים מגוונים . מגמות אלה הינן 1 ביטוי להתעצמות תהליך הדמוקרטיזציה של פרטים וקבוצות . מיצבו של הפרט משתנה בזירה החברתית מעמדה שולית לעמדה מרכזית יותר , והשפעתו על עיצוב תהליכים מדיניים , פוליטיים וכלכליים גךלה . מדיניות ליברלית הדוגלת בערכי שוויון וצדק חברתי הגדילה את הנגישות למסלולים של רכישת השכלה ורכישת מקצוע , דבר שהוליך לעלייה ברמת החיים אך גם לטלטלה בערכים ובסדרי עדיפויות . אחד הביטויים המוחשיים ביותר לשינויים רדיקליים אלה הוא השינוי במבנה של המערכת המשפחתית ובתהליכים המתרחשים במסגרתה . הגדרת התפקידים וחלוקתם המסורתית בין בני הזוג השתנו 1 תהליך הדמוקרטיזציה המתמשך במערב סחף אחריו בשלב מאוחר יותר אזורים נוספים בדרום אמריקה , באפריקה ובמזרח אסיה . תהליך זה הגיע לשיאו בנפילת הקומוניזים ברוסיה ובסין . גס באזורים אלה מתרחש מן ^ בר לדגמים שונים של מערכות ממשל המאפשרים להרחיב את האוטונמיה האינדיוודואלית של האזרח כמו גם את האוטונמיה הקוקלטיבית של קבוצות לאומיות .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר