שער שני: אתגרים נבחרים לייעוץ בבית־הספר

שער שני : אתגרים נבחרים לייעוץ בבית הספר למושג "חברה פוסטמודרניונ" אין הגדרה אחידה , אולם קיימת הסכמה רחבה כי אחד המאפיינים הבולטים שלה הוא תהליך השינוי המואץ של מערכות הערכים הנורמטיביות , שמהן נגזרות ההבחנות הדיכוטומיות '' טוב" ו"רע , " "בסדר" ו"לא בסדר , " "תקין" ו"חריג " , " שייך" ו"לא שייך , " "שלנו" ו"שלהם . " השיח הפוסטמודרני מתמקד כקבלת השונות בין פרטים וקבוצות בהקשרים תרבותיים , אתניים , מגדריים , מיניים ואחרים , ואף בהכרה בערכה . כך , עמדות וערכים חברתיים שהוגדרו בעבר ליברליים ומתירניים נעים בחברה המערבית הפוסטמודרנית אל לב הקונסנזוס האידיאולוגי המוצהר . מעמדן של קבוצות אשר תויגו בעבר באופן שלילי והודרו לשולי החברה כבר אינו כשהיה . הפלורליזם של נורמות , ערכים , אידיאולוגיות והתנהגויות מנסה לשחרר אוכלוסיות רבות ומגוונות מ"אות הקלון" שהוטבע על מצחם ( עקב מראה חיצוני ששיקף מוצא אתני עדתי , נכות פיזית וכולי ) או מצלקות עמוקות בנפשם ( בגין נטיות מיניות , לקויות למידה , העדפות מקצועיות , מעמד חברתי וכולי . ( על מנת להחיש תהליכים אלה , כחלק מהמאמץ לכונן חברה צודקת ודמוקרטית יותר ול...  אל הספר
רמות