ייעוץ בבית־ספר בחברה משתנה

עמוד:2

School Counseling in a Changing Society Editors Rachel Erhard , Avigdor Klingman עריכה לשונית : גיא פרמינגר הפקה : איה דראל עיצוב עטיפה : נוטלסטודיו עיצוב ועימות טל פוקרד צלאל ריכוז ותיאום : עידית רונן סתר מסת" ב ISBN 965-274-365-8 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ד 2004 —

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר