עבודה ומשפחה: הכנת מתבגרים לשילוב בין תפקידי החיים רחל גלי צינמון, ישראל ריץ

עבודה ומשפחה : הכנת מתבגרים לשילוב בין תפקידי החיים רחל גלי צינמון , ישראל ריץ מבוא תמורות חברתיות וכלכליות , המאפשרות לגברים ולנשים לשלב בין תפקידי עבודה ומשפחה ולשנות את אופי השילוב פעמים מספר במהלך חייהם , מובילות לשינויים חשובים בעבודת היועץ החינוכי בתחום הייעוץ לקריירה . אופיו הדינמי של עולם העבודה , הרבגוניות במבנים המשפחתיים והקונפליקטים הנוצרים בעקבות השילוב התובעני של שני תחומי חיים אלה — כל אלה מחייבים התייחסות רחבה ומשולבת לתפקידי עבודה ומשפחה בהכנתם של מתבגרים לתפקידי החיים . התייחסות זו מחייבת הקניית ידע נרחב בשני התחומים , עבודה ומשפחה , תוך התייחסות להשפעות הדדיות ולקונפליקטים אפשריים . כמו כן נוצר צורך להדגיש היבטים אינטגרטיביים בהקניית מיומנויות חקירה ( אקספלורציה ) ולהתייחס באופן ספציפי למיומנויות של התמודדות עם קונפליקטים בין תפקידיים . בפרק זה נבחן אם תוכניות העתיד של מתבגרים אכן מתייחסות לשילוב בין עבודה ומשפחה , ואם הם מודעים לקונפליקטים הצפויים בעקבות שילוב זה . נסקור את הידע התיאורטי והאמפירי בתחום הקונפליקט הנוצר עקב השילוב בין התפקידים — הקונפליקט בית—קריירה —...  אל הספר
רמות