מילות פתיחה פרופ' קורטלנד לי

עמוד:8

פוטנציאל רב להעשיר את איכות הייעוץ , כדי לקדם מצוינות , שוויוניות ושונות בחברה הישראלית במאה העשרים ואחת . המושג "מצוינות" מבטא את ליבת הייעוץ החינוכי — השאיפה לסייע לתלמידים להגיע אל מיטבם . מדובר כאן בתפקיד היועצים כמסייעים לתלמידים ולבתי הספר למצות את יכולותיהם ולהגיע להישגים הגבוהים ביותר . המושג "שוויוניות" מתייחס למחויבות למתן הזדמנויות שוות בחינוך , כמו גם לקידום השימוש במדדים ברורים ומחייבים , הנחוצים לחיזוק מחויבות זו בבתי הספר . על היועצים החינוכיים מוטל התפקיד החשוב להבטיח שמערכת החינוך תנהג בשוויוניות ובהגינות כלפי כל התלמידים , ללא קיפוח , הטיות או העדפות . השוויוניות קשורה באופן הדוק למושג "שונות . " ההישגים הכלכליים והחברתיים של העולם בחמישים השנים האחרונות הביאו לידי העצמתן של קבוצות גדולות של אנשים שעד כה נדחקו לשוליים או דוכאו בשל מאפיינים כגזע , תרבות , מגדר , נכות או מעמד חברתי כלכלי . על יועצי בתי הספר בעידן החדש לגלות רגישות לנושא השונות כאשר הם מקדמים מצוינות ושוויוניות . ספר זה מעלה על נס את דמותו של יועץ בית הספר כאקטיביסט חברתי וכסוכן של שינוי חברתי . פעולה חברתית ( social action ) כוללת את האחריות המקצועית והמוסרית של היועצים להתייחס לתופעות כלכליות , חברתיות ותרבותיות משמעותיות שעלולות להשפיע כאופן שלילי על ההתפתחות הפסיכו חכרתית בילדות ובנעורים . היא כרוכה בנקיטת עמדה בנושאים חברתיים ובמאמץ מתמשך לשרש אידיאולוגיות ומערכות המנציחות אפליה ומתעלמות מזכויותיהם של התלמידים כבני אגוש . תודעה של אחריות חברתית פירושה שליועצים יש תפקיד חשוב בקידום סביבה חינוכית אנושית , צודקת ונאורה יותר . ספר זה נועד לכל אותם יועצים המבקשים לקדם מצוינות , שוויוניות ושונות בבתי הספר בישראל כיום . הוא מציג מושגים ושיטות המיועדים להבטיח שכל הצעירים בישראל יהיו מוכנים לחיים בעולם המתוחכם טכנולוגית והמקושר גלובלית שבו יתבגרו ויהיו לאזרחים מועילים .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר