מישימון לארץ נושבת : רכישת קרקעות והתיישבות בנגב, 1947-1930

מישימון לארץ נושבת : רכישת קרקעות והתיישבות בנגב, 1947-1930

מחבר: חנינא פורת
שנת ההוצאה: תשנ"ו - 1996
מילות מפתח: התיישבות; נגב; רכישת קרקעות בארץ-ישראל; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; רכישות; רכישת קרקעות בארץ ישראל; גאולת קרקעות בארץ-ישראל; גאולת קרקעות בארץ ישראל
ספר זה דן במאבק על כיבוש אדמות הנגב ויישובן מאז מאורעות 1929 ועד שלהי 1947, ערב הקמת המדינה.
חלום יישוב הנגב היה למדיניות קרקעית, שהגשמתה היתה תלויה במידה רבה במדיניות הבריטית באיזור, ובנוכחותם של הבדואים, תושביו הוותיקים של הנגב. שאלות הבעלות על הקרקע, בעיית המחסור במים ואתרי הניסוי החקלאי עמדו בראש מעייניהם של המוסדות המיישבים. הם נאלצו להתמודד עם הקשיים בהקצאת משאבים, עם מסורות החזקת הקרקע של הבדואים, עם חוקי הקרקע של ממשלת ארץ-ישראל ועם מסקנות ועדות החקירה הבריטיות. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, דרום
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג