קראו בכותר - מישימון לארץ נושבת : רכישת קרקעות והתיישבות בנגב, 1947-1930