הבלגה או תגובה : הויכוח ביישוב היהודי תרצ"ו - תרצ"ט (1936 - 1939)

הבלגה או תגובה : הויכוח ביישוב היהודי תרצ"ו - תרצ"ט (1936 - 1939)

מחבר: יעקב שביט
שנת ההוצאה: תשמ"ג - 1983
מילות מפתח: היישוב הישן; ארגוני הגנה ומחתרת בארץ-ישראל; מדיניות ציונית; הישוב הישן; אירגוני הגנה ומחתרת בארץ-ישראל; ארגוני הגנה ומחתרת בארץ ישראל; אירגוני הגנה ומחתרת בארץ ישראל; מחתרות בארץ-ישראל; מחתרות בארץ ישראל
אסופת מקורות המתמקדת בוויכוח הנוקב שסחף את היישוב בתקופה שלפני קום המדינה, ויכוח - בין המחנות ובתוכם - שהשלכותיו היו רבות ואשר היווה גורם דינמי בהתארגנותו הביטחונית והצבאית של היישוב. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13