21 תזכיר מטעם האצ"ל לחברי הועד הלאומי

אנו מתכבדים בזה להפנות את תשומת לבו לדברים הבאים , שיש בהם עניין למשתתפים בישיבת הועד הלאומי היום : ( א ) אין ספק שבישיבה הנזכרת ישפכו אש וגפרית על ראשי אותם האנשים האחראים למה שקרה בארץ בימים האחרונים . אין זאת הפעם הראשונה . אחרי כל מקרה של תגובה על ידינו הננו עדים לשתי תופעות הפוכות : מצד אחד קמים מוסדות הישוב ופרנסיו ומוקיעים את הפעולות האלה כחוסר משמעת אחריות , בפרצה בחזית הישוב העלולה לגזול את אהדת העולם התרבותי . משענתו היחידה של המפעל היהודי בארץ , כפרצה במוסר המסורתי של היהדות וכסכנה לעמדתו של הישוב ולהישגיו בשטח הבטחון , ומצד שני מנצל הארגון הרשמי את אהדת הקהל הרחב לפעולות אלה וזוקף אותן על חשבונו כמכשיר להגברת אוסף הכספים בשבילו . אנו דורשים , שהמוסדות המוסמכים יתנו הוראות לארגון להפסיק את השימוש בפעולות שאין לו חלק בהן בשביל גניבת דעתו של קהל התורמים . ( ב ) הפעולות האלה משמשות בידי אותם האנשים לא רק לגניבת דעת הציבור , כי אם גם להטעות אנשי השורות של הארגון הרשמי , הרוגנים על חוסר תגובה מצד ארגונם לאחר מאורעות דמים של שנתיים ומעלה . מלאכה זו נעשית על ידי התפארות מפה לאוזן ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן