8 ד"ר בנימין לובוצקי [אליאב]: "ממלכת כהנים וגוי קדוש"

( מעין סיכום פסיכולוגי של מהומות תרצ"ו ) א ... מהי "אי ההבנה" שנפלה בין הגולה לישוב לרגל מהומות תרצ"ו ? בשעת המהומות האלו גילתה הגולה , שאין הבדל עקרוני בין מצבה שלה לבין מצבו של הישוב בארץ ישראל . לא נכון הדבר , שהגולה "דורשת" גבורה צבאית מצד הישוב , כשם שהיא דורשת ממנו כשרות וחרדה דתית יתירה , לפי דברי מר ב' כצנלסון בנאומו בירושלים . לא מתוך השאיפה לראות בישוב עצמו דוגמה ומופת של "יהדות צרופה" באה אכזבתה של הגולה על ה"הבלגה" בישוב , אלא מתוך ההכרה , שהתנאים האובייקטיביים , שהישוב נתון בהם , אינם שונים מן התנאים המוסריים והמדיניים בגולה , — הכרה זו היא , שגרמה לאכזבת הגולה ולתמיהתה על תגובת הישוב בשעת המהומות . תשובתו של מר ב' כצנלסון , הרואה את עצמו כקברניט הישוב , לגולה ביחס ל"אי הבנה" זו בנויה על אותה השקפת העולם המוטעית , המונחת ביסודה של כל הגישה המפא"יית . היא רואה את שורש התופעות באופיים של האנשים , ולא בתנאים האובייקטיביים , ( זאת אומרת המדיניים , ( שאנשים אלה נתונים בהם . כשם שהספסרות אינה בשביל מפא"י אלא גילוי אופיים הרע של הספסרים , ולא תולדת חוקי הקרקעות של ממשלת ארץ ישרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן