30 משה סמילנסקי: מרצחים

לא יועילו כל , "דגלים" כל "סיסמאות" וכל דברי להג של . "אידיאולוגיה" השופך דם נקי — ר ו צ ח הוא . ומעשהו אין לו שם אחר כי אם רצח . את המסקנה האיומה הזאת לא ישנה כל פלפול "לאומי" וכל קל וחומר . "אנושי" ואל נא יחללו טמאים את קדושתם של מושגים טהורים ונאצלים ! 1 ם' דברים כי ג . אותם הפלחים שהלכו לפי תומם בדרך המלך אל המושבה העברית , וכל שכן הילד , בן הפלח אשר הלך עמהם — מה חטאו ה ם במכור זה , שהתיימר להיות להם לראש , את נפשו לשטן ובהציפו את הארץ האומללה הזאת להקות פושעים ודמי נקיים ? ומה פשעם הם כי 'סעל מלקולם מקדונלד , מתור אבדן עשתונות , בשליחותה ההיסטורית של האומה הבריטית ? הבגללם יירצחו הפלחים האלה לעיני השמש ... ? ומה בצע בהשתוללות הדמים הזאת ? האם תחליש את ידו של אותו " , "מנהיג או אולי להיפך , רק חזק תחזק אותה ? הלא כל טיפת דם נקי , הנשפכת ביד עברים , מים היא על גלגלי טחנתו ! השפעתן של הכנופיות הולכת הלוך וירוד . העייפות , ההרס הכלכלי וריב מפלגות גרמו לכך . אך זה עתה , לפני ימים מספר , באו אנשי כפר פלוני —כפר שכן לאחת המושבות , אשר ר י ב ד מ י ם היה ביניהם במשך כל שנות הפרעות — ו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן