הבלגה או תגובה

האלימות הערבית המאורגנת בשבות"המאורעות" ל"המרד הערבי" הרצ"ו—חיצ"ס , ( 1939 —1936 ) סחפה את היישוב היהודי בא"י והתבועה הציונית , לרכוח נרקב בנוגע לדרכי ההבלגה והחגו בה , הויכוח הסך להיות חלק מהותי בפולמוס על יעדי התבועה הציונית ומטרתה ושימש גורם דינמי בהתארגנותו הבטחונית והצבאית של היישוב בשנים הבאות . אסופת המקורות שלפנינו מתמקדת בויכוח זה וחוש 0 ת את חילוקי הדעות כץ המחנות השונים ביישוב ובתוכם פנימה , ד"ר יעקב שביט משמש מרצה בכיר נחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב . תיבר ספרים ומחקרים בתולדות התנועה הרביזיוניסטית וארגוני המחתרת . המכון לחקר מהתרות ע'יש מנחם בגין חוקר את תופעות המחתרת והמרי כגורם בחיי אומות , מביעיהן וסיבותיהן , מתחקה אחר דרכי אירגונן ופעילותן של מהתרות וזיקתן לגורקים שמחוץ להן . המכון מעודד מחקרים השוואתיים בין התקתחויות וגילויים של מתת רות שפעלו בתקיפות שונות בנסיבות דומות . הבלגה או תגובה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן