הבלגה או תגובה

עמוד:9

הציונית , בעולם היהודי ובמדיניות הבינלאומית . שאלת ארץ ישראל חרגה מעתה משאלה מקומית , התלויה ועומדת בין הציונות לבין בריטניה , והפכה ל"שאלה . "מזרח תיכונית מדיניות העליה וההתיישבות נכרכה מעתה בקשר הדוק עם המדיניות הבריטית במזרח התיכון כולו ובמדיניותה האירופית . עוצמת האלימות שהפעילו ערביי ארץ ישראל , הנסיבות המדיניות של אלימות זאת , כמו גם השלכותיה , עוררו שאלות , שקודם לכן היו בגדר שאלות עקרוניות ותיאורטיות יותר מאשר שאלות של מדיניות מעשית . קשר ישיר ועמוק נכרך בין הוויכוח הפוליטי והציבורי בשאלה של " הבלגה או תגובה " ? באותן שנים , לבין הפולמוס על דרכי המאבק של הישוב בשנים , 1947—1944 ולאחר מכן לוויכוחים על מדיניות התגובה הצבאית ( פעולות תגמול ) בתקופת המדינה . מעבר לזה ניתן למצוא קו ישיר מהפולמוס של תקופה זאת לויכוחים עקרוניים מאוחרים יותר בשאלות של " מלחמה , "יזומה "מלחמת הגנה" והיקפו של המושג "מלחמת , "הגנה כמו גם בשאלות בדבר היחס בין מטרות מדיניות ואמצעים צבאיים . עמדות היסוד ותגובות היסוד של החברה היהודית בארץ ישראל התפתחו ועוצבו בשנים , 1939—1936 שכן באותן שנים צמחו כמה מתופעות היסוד של ההיסטוריה הפוליטית של ארץ ישראל ושל הסכסוך הישראלי ערבי . עמדתם ודרכי תגובתם של הגורמים השונים בישוב התגבשו בתהליך הדרגתי : מתגובה בלתי אמצעית , מקומית ואינסטינקטיבית , לתגובה שהיא פרי של מדיניות , אידיאולוגיה וערכים כאחד . העמדות נתגבשו על פי כמה גורמים : א ) הפרשנות השונה והמשתנה שניתנה למאורעות , למניעי האלימות הערבית , לעוצמתה ולהישגיה ; ב ) העמדה כלפי ההשפעה שיש לתגובותיו ולצורת תגובותיו והתנהגותו של הישוב היהודי על עיצוב מדיניותה הארצישראלית של ממשלת בריטניה ; ג ) יכולתו הארגונית של הישוב לנקוט באמצעים אלו או אחרים בתחום הבטחוני והצבאי ; ד ) אופים החברתי והמוסדי של הגופים השונים , מעמדם בישוב ומעמדם בתנועה הציונית ; ה ) הרעיונות המנחים והמעצבים של הגורמים השונים ביחסם לשימוש בכוח בצורותיו השונות ; ו ) ראיית המשבר כמצב חדש , המחייב ( ומאפשר ) נקיטת יוזמה ופריצת דרך חדשה בעיקר בתחום הצבא הליגאלי ( הנוטרות ) וההתיישבותי ( אסטרטגיה ישובית ) ומכאן סדר עדיפויות שונה . האצ"ל פעל בזיקה לתנועה אופוזיציונית חסרת מיסוד , מוסדות משקיים והתיישבותיים , בעוד שה"הגנה" פעלה בסמכותם של המוסדות הפוליטיים הציוניים הרשמיים והייתה מעוגנת בסביבה חברתית ממוסדת . לחברי ה"הגנה" נמצא פיצוי נפשי בהשתתפות במבצעי "חומה , "ומגדל פיצוי שלא נמצא לאנשי אצ"ל .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר